tomaszgargas@wp.pl
660 718 524

Wynagrodzenie

Kancelaria Adwokacka – Adwokata Tomasza Gargasia stosuje trzy systemy rozliczeń:

1. System rozliczeń godzinowych

Ten sposób ustalania wynagrodzenia stosowany jest w sprawach, w których można z góry ustalić nakład pracy czy wartość dochodzonego roszczenia – niezależnie od formy i terminu płatności ( również do uzgodnienia ) Klient z góry wie, ile łącznie zapłaci za prowadzenie sprawy.

2. System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką.

3. System negocjacji

Wysokość wynagrodzenia jest indywidualnie negocjowana z Klientem.