tomaszgargas@wp.pl
660 718 524

O Kancelarii

        Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Gargasia świadczy usługi zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.

          Kancelaria oferuje kompleksowy zakres usług prawnych, świadczonych zgodnie z zasadami sztuki i etyki adwokackiej, w której główną rolę odgrywa najwyższa staranność i troska o interes prawny naszych Klientów.

           Każda sprawa traktowana jest w sposób wszechstronny poprzez pogłębioną analizę prawną wykorzystując dotychczasowe rozwiązania prawne oraz tworząc nowe rozwiązania dopasowane do potrzeb  konkretnego Klienta. Indywidualne traktowanie każdego problemu prawnego pozwala na rozpoznanie celów, oczekiwań i wymagań Klienta przed podjęciem współpracy. Gwarantuje to zapewnienie korzystnych warunków współpracy poprzez opracowanie indywidualnie dobranego pakietu profesjonalnych usług prawnych.

         Naszą dewizą jest uczciwa i rzetelna ocena problemów prawnych naszych Klientów. Przystępując do pracy z Klientem zawsze analizujemy sytuację prawną przedstawionego problemu, wskazujemy możliwe rozwiązania oraz przedstawiamy koszty sprawy.

            Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą Kancelarii oraz do bezpośredniego kontaktu.