tomaszgargas@wp.pl
660 718 524

Polityka Prywatności

        Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania, przez niniejszą stronę internetową naszej Kancelarii, informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz plików cookies.

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem niniejszej strony internetowej jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Gargasia, ul. S. Staszica 16/40, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652406376.
2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez osoby i podmioty w formularzu kontaktowym zamieszczonym na podstronie „Kontakt”.
3. Dane podane przez osoby i podmioty w formularzu kontaktowym będą używane w celu:

 • umówienia spotkania w siedzibie Kancelarii;
 • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem przekazania niezbędnych informacji i wstępnego zbadania sprawy.

2. Informacje w związku z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Gargasia, ul. S. Staszica 16/40, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 8652406376.
2. Kancelaria nie ma wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, ponieważ nie ma takiego obowiązku, jako że dane osobowe nie są przetwarzane na dużą skalę.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

 • świadczenia pomocy prawnej;
 • wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne;

 4. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe:

 • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

 • pkt 3 będą przechowywane do momentu wyznaczenia spotkania w siedzibie Kancelarii oraz zakończenia wstępnego zbadania sprawy celem świadczenia pomocy prawnej.

6. Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

7. Na działania Administratora Twoich danych przysługuje Ci skarga do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do kontaktu naszej Kancelarii z Tobą i udzielenia niezbędnych informacji celem świadczenia pomocy prawnej.

3. Informacje o plikach cookies.

1. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator niniejszej strony internetowej.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika niniejszej strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy niniejszej strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika niniejszej strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie niniejszej strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;

d) wyświetlania przez Google AdWords specjalnych reklam tym osobom, które odwiedziły Serwis internetowy;

e) automatyzacji procesów marketingowych takich jak analiza ruchu na stronie, automatyczna wysyłka e-maili reklamowych itp;

5. W ramach niniejszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach niniejszej strony internetowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach niniejszej strony internetowej ;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy niniejszej strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika niniejszej strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator niniejszej strony internetowej informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika niniejszej strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem niniejszej strony internetowej reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.